ผู้อำนวยการ
ดร.สุริสา บุญโชติหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
::: " เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย " ::: ค่านิยมร่วม "ทุ่มเท ให้กำลังใจ มีวินัย สามัคคี" , "Be Declicative, To Give will Power, A Disciplinary Person, One Unity"
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สายตรงผู้อำนวยการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
ภายในโรงเรียน
Vdo ไหว้ครู
>> Link1 | youtube
วันสุนทรภู่
วันสถาปนาลูกเสือ

ส่งเสริมอาชีพอิสระ

philippines
Japan
ประชุมผู้บริหารชัยภูมิ
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี
 

 


ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านค่ายทุกท่าน ลงทะเบียนศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านค่าย
--> กำหนดการจัดงาน 65 ปี ศิษย์เก่า เหย้าเยือน ชวนเพื่อน บูชาครู วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557

ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย
>> ผลครูอัตราจ้าง

>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
>>> แม่บ้าน 9 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท
>>> คนสวน 2 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท
>>> ช่างทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท
-- สอบถามรายละเอียด 038-641404 ต่อ 105

<<< ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 >>>

สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2555

ใบโอนเงินบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารออมสิน
- ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
-- นักเรียนปกติ 3,150 บาท
-- นักเรียน Mini English Program 8,550 บาท

21 กุมภาพันธ์ 2557 - ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง

>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประเภทสมัคร

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผล
และรายงานตัว

จับฉลาก

ประกาศผล
และรายงานตัว

มอบตัว

นักเรียน MEP

๒๐ - ๒๔ ก.พ. ๕๗

๑ มี.ค. ๕๗

๕ มี.ค. ๕๗

-

-

๙ เม.ย. ๕๗

นักเรียนในเขต
พื้นที่บริการ  

๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๕๗

๒๙ มี.ค. ๕๗

๒ เม.ย. ๕๗

๖ เม.ย. ๕๗

๖ เม.ย. ๕๗

๙ เม.ย. ๕๗

นักเรียนทั่วไป

๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๕๗

๒๙ มี.ค. ๕๗

๒ เม.ย. ๕๗

-

-

๙ เม.ย. ๕๗


>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประเภทสมัคร

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผล
และรายงานตัว

มอบตัว

นักเรียนโควตา

๒๗ พ.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๕๖

-

๒๖ ธ.ค. ๕๖

๑๐ เม.ย. ๕๗

นักเรียน ม.๓ เดิม
และนักเรียนโรงเรียนอื่น

๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๕๗

๓๐ มี.ค. ๕๗

๓ เม.ย. ๕๗

๑๐ เม.ย. ๕๗

เงื่อนไขพิเศษ

๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๕๗

๓๐ มี.ค. ๕๗

๓ เม.ย. ๕๗

๑๐ เม.ย. ๕๗


พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๕๗
- เปิดบ้านวิชาการ ๕๖ / บ้านค่ายสัมพันธ์วันวิชาการ ๕๖

- แบบประเมินอัตราจ้าง งานธุรการ โรงเรียนบ้านค่าย

 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมประเมินวิทยฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการดอทคอม โทรทัศน์ครู
บ้านไทยกู๊ดวิว  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 
รายงานการมาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
แจ้งการขาดเรียน sms
รายชื่อนักเรียน 2556
แบบบันทึกงานสารสนเทศ
แบบสอบถามทักษะคอมฯ
แบบประเมินครู 2555
ส่งงาน อ.สุชาติ
เวบครูจำเรียง
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
เวบครูวราลักษณ์
เรียน PHP
C++
สื่อครูพันธ์ทิพย์
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
H264 DVR
ตัวอย่างคู่มือ 10 ระบบ
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

โรงเรียนบ้านค่าย เลขที่ 04/1 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านค่าย - บ้านบึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 038 - 641404 | suchat_am(a)hotmail.com