ผู้อำนวยการ
ดร.สุริสา บุญโชติหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
::: " เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย " ::: ค่านิยมร่วม "ทุ่มเท ให้กำลังใจ มีวินัย สามัคคี" , "Be Declicative, To Give will Power, A Disciplinary Person, One Unity"
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศงานบุคลากร
รายงานพื้นฐาน สพฐ.
ผลการเรียนเฉลี่ย
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ผลประเมิน สมศ.รอบ3
สายตรงผู้อำนวยการ
สมาคมศิษย์เก่า
ชมรมครูบ้านค่าย
รายงานการปฎิบัติงาน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาพละศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
Appserve
Scratch 1.4
a Foxit Reader
a Font ราชการ
a Filezilla
a Dev_c
a Audacity
a flash Media Live
a Sony Vegas 10
a Unhidden V3
ปฐมนิเทศ 2557
อบรมสร้างสื่อออนไลน์
กิจกรรมไหว้ครู 57
ต่อต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 56
การงานอาชีพ
+และเทคโนโลยี
 

 


วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 รับมอบ Tablet
>> คู่มือการใช้งาน Tablet สำหรับครูและนักเรียน

พฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

- กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครู ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗
อ่านรายละเอียด

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ วันต่อต้านยาสพติด

<<< ภาพกิจกรรม 65 ปี ศิษย์เก่าเหย้าเยือน ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 >>>
<<< ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ใบโอนเงินบำรุงการศึกษา ผ่านธนาคารออมสิน
- ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557
-- นักเรียนปกติ 3,150 บาท
-- นักเรียน Mini English Program 8,550 บาท


 
 English Minute
 เรียนภาษาอังกฤษกับ แอนดรูว์ บิกส์
 วันละนิด วิทย์เทคโน
 สารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
 English Breakfast
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
 อโรคาปาร์ตี้
เรื่องราวปัญหาสุขภาพใกล้ตัว
 Chris Delivery
 เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
 กบนอกกะลา
 สารคดีเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัว
 
ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ สกอ. เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ.
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET พจนานุกรมออนไลน์
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คนรุ่นใหม่ไม่ไร้สาระ
แหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา(eduzones) สารานุกรมสำหรับเยาวชน
แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ผลงานวิชาการเต็มเล่่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เตรียมประเมินวิทยฐานะ กระทรวงศึกษาธิการ
วิชาการดอทคอม โทรทัศน์ครู
บ้านไทยกู๊ดวิว  
เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 
รายงานการมาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
แจ้งการขาดเรียน sms
รายชื่อนักเรียน 2557
แบบบันทึกงานสารสนเทศ
แบบสอบถามทักษะคอมฯ
แบบประเมินครู 2555
ส่งงาน อ.สุชาติ
เวบครูจำเรียง
เวบครูอดุล
เวบครูเสาวลักษณ์
เวบครูวราลักษณ์
เรียน PHP
C++
สื่อครูพันธ์ทิพย์
สื่อการสอนสาระวิทย์
คู่มือ bookmark2551_V2
bookmark2551_V2
DataCenter2011 1 | 2 | 3
H264 DVR
ตัวอย่างคู่มือ 10 ระบบ
สื่อการสอนตามกลุ่มสาระ
ค้นหาโดย google

 

CHECK MAIL
+ Hotmail
+ Gmail
+ Yahoo

โรงเรียนบ้านค่าย เลขที่ 04/1 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านค่าย - บ้านบึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 038 - 641404 | suchat_am(a)hotmail.com